super sani doek kiemdodende wegwerpdoekjes sds

Productieomgeving

Samenwerkingspartner

Reinigen en desinfecteren – Butterfly Network- super sani doek kiemdodende wegwerpdoekjes sds ,Het wordt aanbevolen om Super Sani-Cloth® kiemdodende wegwerpdoekjes van PDI, Inc of bleekmiddel (0,6% natriumhypochloriet) en schone, pluisvrije doekjes te gebruiken. ⚠️WAARSCHUWING! Onderzoek de sonde altijd voor en na reiniging, desinfectie of gebruik.Bladzijde: 1/7 VeiligheidsinformatiebladBladzijde: 2/7 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 datum van de druk: 12.11.2019 Herziening van: 13.06.2017 Handelsnaam: Sani Spray extra hygiene perfumed 50mlSafety Data Sheet (SDS) - SuperSteam

Safety Data Sheet (SDS) Sani-Safe Section 1: Identification Product Identifier: Sani-Safe Recommended Use: Ready to use QAC based disinfectant suitable for disinfecting hard surfaces and hands with 4000ppm of active quaternary. Non-toxic and biodegradable. Supplier: SuperSteam Asia Pacific Pte Ltd 3013 Bedok Ind Park E #04-2128 Singapore 489979

SDS Super C1 Interieurreiniger NL - Qlean-tec

Productnaam : Super C1 Interieurreiniger Datum bewerkin g : 08-07-2015 Versie (Herziening) : 5 Datum van uitgifte : 23-09-2015 Pagina : 3 / 7 ( NL / D ) 5.1 Blusmiddelen Geen 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Geen 5.3 Advies voor …

Sani-Cloth Detergent reinigingsdoekjes 225 doekjes ...

Sani-Cloth Detergent reinigingsdoekjes 225 doekjes Beperkt beschikbaar! Op=Op Sani-Cloth Detergent zijn disposable geïmpregneerde reinigingsdoekjes, welke zonder toevoegingen en handelingen direct klaar zijn voor gebruik. De doekjes zijn gemaakt van sterk thermobonded materiaal en bevatten elk een uniforme dosering reinigingsmiddel met een milde limoengeur. Detergent reinigingsdoekjes zijn ...

SDS Super C2 Sanitairreiniger NL - Qlean-tec

Productnaam : Super C2 Sanitairreiniger Datum bewerkin g : 08-07-2015 Versie (Herziening) : 5 Datum van uitgifte : 23-09-2015 Pagina : 6 / 8 ( NL / D ) 12.4 Mobiliteit in de bodem Er is geen informatie beschikbaar. 12.5 Resultaten van de PBT- en zPzB-beoordeling

SIKKERHEDSDATABLAD - Prime Products

Sani Super P108 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sani Super P108 Produkt nr. - REACH registreringsnummer ... SDS udarbejdet den 03-05-2017 SDS Version 1.0 1.4. Nødtelefon

Reinigen en desinfecteren – Butterfly Network

Het wordt aanbevolen om Super Sani-Cloth® kiemdodende wegwerpdoekjes van PDI, Inc of bleekmiddel (0,6% natriumhypochloriet) en schone, pluisvrije doekjes te gebruiken. ⚠️WAARSCHUWING! Onderzoek de sonde altijd voor en na reiniging, desinfectie of gebruik.

Desinfecterende medische doekjes Super Sani-Cloth Plus ...

Voor het desinfecteren van medische apparaten en oppervlakten. Kan ook dienen om de handen te desinfecteren (ter vervanging van alcoholgels). Effectief tegen Coronavirus (na 15s) Door de actieve bestanddelen zijn de Super Sani-Cloth Plus doekjes bacteriëndodend, schimmelwerend, virusdodend (enveloped en non-enveloped) en tubercolosedodend.

Safety Data Sheets (SDS) for All Sani Professional Products

View this page to download all Safety Data Sheets, Technical Data Bulletins, and Product Information Sheets for Sani Professional products.

Reinigen en desinfecteren – Butterfly Network

Het wordt aanbevolen om Super Sani-Cloth® kiemdodende wegwerpdoekjes van PDI, Inc of bleekmiddel (0,6% natriumhypochloriet) en schone, pluisvrije doekjes te gebruiken. ⚠️WAARSCHUWING! Onderzoek de sonde altijd voor en na reiniging, desinfectie of gebruik.

Reinigen en desinfecteren – Butterfly Network

Het wordt aanbevolen om Super Sani-Cloth® kiemdodende wegwerpdoekjes van PDI, Inc of bleekmiddel (0,6% natriumhypochloriet) en schone, pluisvrije doekjes te gebruiken. ⚠️WAARSCHUWING! Onderzoek de sonde altijd voor en na reiniging, desinfectie of gebruik.

Copyright ©AoGrand All rights reserved